Projektledning

Injector AB erbjuder projektledning från uppstart, produktion, avslut och överlämnande.

Vi har en bred och hög kompetens för projektledning med spetskompetens inom installation och bygg. Gemensamt med kunden arbetas en bra projektorganisation fram. Vi tar fram produktionstidplan, definierar viktiga milstolpar i PIPS (projektering, inköp, produktion, slutskede) tidplan. Tar strategiska beslut för projektet, hanterar risk/konsekvenser, projektstyrning och projektekonomi.

Projektledning innebär att vi levererar rätt produkt i rätt tid och pris till kund.