Projekteringsledning

Vi erbjuder projekteringsledning från förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling och relationshandling.

Vi har en bred och hög kompetens för fastighetsutveckling. Arbeta fram en bra projektorganisation gemensamt med kunden. Vi tar fram projekteringstidplan, definierar viktiga milstolpar i PIPS (projektering, inköp, produktion, slutskede) tidplan, paketerar förfrågningsunderlag gemensamt med inköp. Tar strategiska beslut för projektet.

Projekteringsledning innebär att vi levererar rätt produkt i rätt tid och pris till produktion.