Installationssamordning

Med dagens teknikutveckling och kraven på ökad energieffektivitet, blir fastigheternas installationer allt mer komplexa och viktiga för moderna fastigheters totala funktion.

I rollen som installationssamordnare hjälper vi vår entreprenör/byggherre med specialkunskaper gällande fastighetens installationer. Våra uppdrag anpassas till kundens behov för resp. projekt och kan bl.a. innehålla följande delmoment:

 • Genomgång av konsulthandlingar för att klargöra entreprenadgränserna inför upphandling av underentreprenörer.
 • Påkalla uppmärksamhet där alternativa lösningar bedöms lämpliga.
 • Löpande funktions- och utrymmesmässig samordning av installationer under projektets gång.
 • Anpassning av installationsarbeten i projektets huvudtidplan med särskild hänsyn till slutfasens provnings- och besiktningsplaner.
 • PM-, och fråga/svars-uppföljningar under projektet samt ekonomisk uppföljning av installationsentreprenörerna under projektet.
 • I samband med slutfasen utföra CE-märkning av sammansatta maskiner.
 • Hålla i ”oberoende” samordnade provningar.
 • Uppföljning av slutfasens provningar, besiktningar och leveranser av installatörernas slutdokumentation.
 • Efter avslutat projekt medverka till uppföljning av att garantiarbeten utförs enligt avtal, samt närvara vid garantibesiktningar och energisystemens lastberoende driftprovningar (sommar och vinterfall).

Beroende på byggherrens egna kompetens kan installationssamordnarens tjänster beröra:

 • VVS, ventilation, fastighetsautomation, mätsystem, elkraft-/belysning-/brand-/utrymning-/passage-/övervaknings-/informationssystem,
  dörr-/låssystem, sprinkler, m.m.