Injector Managment AB är ett konsultföretag inom fastighetsteknik. Med vår erfarenhet är vi ditt stöd inom projekteringsledning, installationssamordning, teknisk förvaltning, m.m.

Projektledning

Vi erbjuder projektledning från uppstart, produktion, avslut och överlämnande.

Vi har en bred och hög kompetens för projektledning med spetskompetens inom installation och bygg. Arbeta fram en bra projektorganisation gemensamt med kunden. Vi tar fram produktionstidplan, definierar viktiga milstolpar i PIPS (projektering, inköp, produktion, slutskede)tidplan. Tar strategiska beslut för projektet, hanterar risk/konsekvenser, projektstyrning och projektekonomi.

Projektledning innebär att vi levererar rätt produkt i rätt tid och pris till kund.